Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja "Naukowcy w Europie", Praga, Czechy

W dniach 28-29 kwietnia w Pradze, Czechy, odbędzie się konferencja zatytułowana "Naukowcy w Europie bez barier". Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami czeskiego Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu, przy wsparciu Czeskiej Akademii Nauk, w ramach czeskiej prezydencji...

27 Kwietnia 2009 - 27 Kwietnia 2009
null

W dniach 28-29 kwietnia w Pradze, Czechy, odbędzie się konferencja zatytułowana "Naukowcy w Europie bez barier". Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami czeskiego Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu, przy wsparciu Czeskiej Akademii Nauk, w ramach czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Tematem przewodnim konferencji będzie klimat sprzyjający naukowej atrakcyjności wokół Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Uczestnicy podejmą próbę znalezienia sposobów na tworzenie lepszego środowiska dla naukowców w Europie, promowanie młodych talentów naukowych i angażowanie ich w przestrzeń ERA oraz rozwijanie umiejętności badawczych i zmysłu przedsiębiorczości wśród młodych badaczy.

Adresatami konferencji są przede wszystkim członkowie społeczności naukowej, tak europejskiej jak i międzynarodowej, organizacje prowadzące działalność badawczą, fundacje na rzecz nauki, przedstawiciele Komisji Europejskiej i państw członkowskich, młodzi naukowcy, a także decydenci zajmujący się przedmiotową problematyką.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:
p. Jirina Krivkova
Czeskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu

Nr telefonu: +420 257 193 545
Faks: +420 257 193 397
E-mail: barriers.czpres@msmt.cz