Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja pt. "Technika komputerowa w fizyce wielkich energii i w fizyce jądrowej", Praga, Czechy

W dniach od 21 do 27 marca odbędzie się w Pradze, Czechy, 17. międzynarodowa konferencja pt. "Technika komputerowa w fizyce wielkich energii i w fizyce jądrowej" (CHEP'09).

Konferencja CHEP'09 ma posłużyć jako międzynarodowe forum wymiany informacji nt. doświadczeń i zapotrz...

21 Marca 2009 - 21 Marca 2009
Czechy

W dniach od 21 do 27 marca odbędzie się w Pradze, Czechy, 17. międzynarodowa konferencja pt. "Technika komputerowa w fizyce wielkich energii i w fizyce jądrowej" (CHEP'09).

Konferencja CHEP'09 ma posłużyć jako międzynarodowe forum wymiany informacji nt. doświadczeń i zapotrzebowania związanych z techniką komputerową w dziedzinie fizyki wielkich energii i fizyki jądrowej. Uczestnicy dokonają także przeglądu ostatnich, obecnych i przyszłych działań.

Złożona z plenarnych i równoległych sesji, konferencja CHEP'09 obejmie aktualną problematykę w zakresie techniki komputerowej w fizyce wielkich energii oraz wykorzystania nowych technologii w przyszłości. Sesje równoległe poświęcone będą następującym zagadnieniom:
- internetowa technika komputerowa;
- przetwarzanie zdarzeń;
- oprogramowanie, narzędzia i bazy danych;
- sprzęt i struktury komputerowe;
- pośrednie warstwy oprogramowania w sieci i technologie sieciowe;
- rozproszone przetwarzanie i analiza danych;
- narzędzia kooperacyjne.Więcej informacji:
http://www.particle.cz/conferences/chep2009/