Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. młodzieży jako aktora zmiany społecznej, Bruksela, Belgia

W dniach 5 i 6 marca w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zamykająca projekt UP2YOUTH (Młodzież - aktor zmiany społecznej).

Wydarzenie pt. "Wyniki europejskich badań nad młodzieżą - UP2YOUTH miejscem spotkania ustawodawców i naukowców zajmujących się problematyką mło...

5 Marca 2009 - 5 Marca 2009
Belgia

W dniach 5 i 6 marca w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zamykająca projekt UP2YOUTH (Młodzież - aktor zmiany społecznej).

Wydarzenie pt. "Wyniki europejskich badań nad młodzieżą - UP2YOUTH miejscem spotkania ustawodawców i naukowców zajmujących się problematyką młodzieży", jest organizowane we współpracy z Komisją Europejską i innymi unijnymi projektami naukowymi poświęconymi młodzieży.

W ramach trzyletniego projektu UP2YOUTH analizie poddana została aktywna rola młodych ludzi w zjawisku zmiany społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin związanych z zakładaniem rodziny, wchodzeniem na rynek pracy w kontekście migracji i mniejszości etnicznych oraz aktywności społecznej młodzieży.

Obok prezentacji wyników badań, konferencja stworzy również okazję do zapoznania się z wieloma innymi projektami naukowymi poświęconymi młodzieży, realizowanymi w ramach Szóstego i Siódmego Programu Ramowego (6PR i 7PR).Więcej informacji można uzyskać pobierając program konferencji:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/up2youth_programme_en.pdf

Aby się zarejestrować, proszę pisać na adres:
E-mail: coordination@up2youth.org

Więcej informacji nt. projektu UP2YOUTH:
http://www.up2youth.org/