Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja pt. "Dywersyfikacja szkolnictwa wyższego i zawodu nauczyciela akademickiego", Turyn, Włochy

W dniach 26-28 marca w Turynie, Włochy, odbędzie się konferencja pt. "Dywersyfikacja szkolnictwa wyższego i zawodu nauczyciela akademickiego".

"Obraz szkolnictwa wyższego uległ w ostatnich latach znaczącym zmianom, podobnie jak jego środowisko, specjalizacje, oczekiwania i r...

26 Marca 2009 - 26 Marca 2009
Włochy

W dniach 26-28 marca w Turynie, Włochy, odbędzie się konferencja pt. "Dywersyfikacja szkolnictwa wyższego i zawodu nauczyciela akademickiego".

"Obraz szkolnictwa wyższego uległ w ostatnich latach znaczącym zmianom, podobnie jak jego środowisko, specjalizacje, oczekiwania i role zawodowe pracowników akademickich" - stwierdzają organizatorzy. "W wielu krajach zawód nauczyciela akademickiego wiąże się z� większą odpowiedzialnością, większym umiędzynarodowieniem i mniejszym zamknięciem w jednej wybranej dyscyplinie. Oczekuje się większego profesjonalizmu w nauczaniu, większej wydajności w pracy naukowej, jak również większej przedsiębiorczości na każdym polu."

Aby odpowiedzieć na pytania, jakie przyniosły te i inne zmiany, międzynarodowy zespół przeprowadził w 2007 r. szeroko zakrojone badania w 18 krajach. Pierwsze wyniki zostaną zaprezentowane i przedyskutowane w czasie konferencji. Poprzedni sondaż przeprowadzony w 1991 r. zapewni możliwość porównania w czasie.

Sesje poświęcone będą następującym tematom:
- Zatrudnienie i sytuacja pracownicza nauczyciela akademickiego;
- Swoboda akademicka i cele zawodu nauczyciela akademickiego;
- Zawód nauczyciela akademickiego a zarządzanie uczelnią;
- Dywersyfikacja zawodu nauczyciela akademickiego.Więcej informacji:
http://www.acadeuro.org/index.php?id=hercules-cdisp2009