Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. prywatyzacji i usług publicznych, Wiedeń, Austria

Dnia 24 kwietnia w Wiedniu, Austria, odbędzie się konferencja pt. "Dobre stanowiska pracy w dobrych usługach? Wpływ prywatyzacji usług publicznych na zatrudnienie, wydajność i jakość usług".

Jednodniowa konferencja umożliwi bliższe przyjrzenie się skutkom liberalizacji i pry...

24 Kwietnia 2009 - 24 Kwietnia 2009
Austria

Dnia 24 kwietnia w Wiedniu, Austria, odbędzie się konferencja pt. "Dobre stanowiska pracy w dobrych usługach? Wpływ prywatyzacji usług publicznych na zatrudnienie, wydajność i jakość usług".

Jednodniowa konferencja umożliwi bliższe przyjrzenie się skutkom liberalizacji i prywatyzacji usług publicznych oraz powiązanych z nimi procesów. Szczególny nacisk położony zostanie na zatrudnienie, warunki pracy, wydajność, jakość usług i ceny. W ramach konferencji zostaną zanalizowane dowody i wnioski z dalszych badań prowadzonych przez europejskich ekspertów w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstw dostarczających media oraz usług medycznych.

Zorganizowane w ramach projektu PIQUE (Prywatyzacja usług publicznych i jej wpływ na jakość, zatrudnienie i wydajność), finansowanego ze środków unijnych, konsorcjum PIQUE wykorzysta również tę okazję do zaprezentowania najważniejszych wyników projektu. W okresie trzech lat konsorcjum PIQUE badało konsekwencje liberalizacji i prywatyzacji czterech sektorów (energetyka, usługi pocztowe, lokalny transport publiczny i służba zdrowia) w sześciu krajach (Austria, Belgia, Niemcy, Polska, Szwecja i Wielka Brytania).Więcej informacji:
http://www.pique.at/conference/index.html