Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. europejskiego systemu patentowego, Bruksela, Belgia

Dnia 17 marca w Brukseli, Belgia, Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technicznych (STOA) Parlamentu Europejskiego organizuje konferencję poświęconą europejskiemu systemowi patentowemu.

Podczas wydarzenia europarlamentarzyści, eksperci i przedsiębiorcy dyskutować będą o e...

17 Marca 2009 - 17 Marca 2009
Belgia

Dnia 17 marca w Brukseli, Belgia, Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technicznych (STOA) Parlamentu Europejskiego organizuje konferencję poświęconą europejskiemu systemowi patentowemu.

Podczas wydarzenia europarlamentarzyści, eksperci i przedsiębiorcy dyskutować będą o europejskiej polityce w zakresie praw własności intelektualnej (IPR) i patentów, w tym o utworzeniu patentu unijnego, wdrażaniu patentów, przyśpieszeniu procedury ich zatwierdzania oraz wykorzystaniu istniejących patentów.

W 2007 r. zespół STOA opublikował raport końcowy pt. "Opcje polityczne na rzecz udoskonalenia europejskiego systemu patentowego". Ostatnio STOA uruchomiło nowy projekt zatytułowany "Aktualne kwestie polityczne w zarządzaniu europejskim systemem patentowym". Konferencja jest pierwszym etapem projektu i ma pomóc w ocenie obecnej sytuacji w świetle poprzednich wyników.Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj

Dokument "Opcje polityczne na rzecz udoskonalenia europejskiego systemu patentowego" opublikowany przez STOA można pobrać:
tutaj