Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Europejskie targi kariery naukowej, Berlin, Niemcy

Dnia 28 maja w Berlinie, Niemcy, odbędą się pierwsze europejskiej targi kariery naukowej.

Targi, w których przewiduje się udział około 60 wystawców i 1.500 naukowców europejskich, mają promować kontakty między organizacjami naukowymi i naukowcami, umożliwić wystawcom zapreze...

28 Maja 2009 - 28 Maja 2009
Niemcy

Dnia 28 maja w Berlinie, Niemcy, odbędą się pierwsze europejskiej targi kariery naukowej.

Targi, w których przewiduje się udział około 60 wystawców i 1.500 naukowców europejskich, mają promować kontakty między organizacjami naukowymi i naukowcami, umożliwić wystawcom zaprezentowanie możliwości rozwoju zawodowego oraz rekrutację odpowiednich kandydatów, a także stworzyć naukowcom możliwość zasięgnięcia indywidualnej porady zawodowej.

Obok wystawy program obejmie wykłady plenarne poruszające kluczowe zagadnienia dla badań w Europie i strategii przedsiębiorstw, debaty na temat korporacyjnych strategii zarządzania kadrami oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, jak również odczyty znanych naukowców.

Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Zatrudnienia Menedżerów (APEC) oraz Forum Francusko-Niemieckie (FFA), dzięki wsparciu Komisji Europejskiej i Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego (UFA).Więcej informacji:
http://www.researchcareerfair.com/