Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja pt. "Zrównoważony rozwój - wyzwanie dla europejskich badań naukowych", Bruksela, Belgia

W dniach od 26 do 28 maja w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zatytułowana "Zrównoważony rozwój - wyzwanie dla europejskich badań naukowych".

Wydarzenie organizowane jest przez Komisję Europejską we współpracy z czeską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej i ma pod...

26 Maja 2009 - 26 Maja 2009
Belgia

W dniach od 26 do 28 maja w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zatytułowana "Zrównoważony rozwój - wyzwanie dla europejskich badań naukowych".

Wydarzenie organizowane jest przez Komisję Europejską we współpracy z czeską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej i ma podkreślić różne sposoby, w jakie europejska nauka wnosi wkład w zrównoważony rozwój na świecie. Polega on między innymi na pogłębieniu znajomości środowiska naturalnego, tworzeniu rozwiązań technologicznych czy wpływaniu na sposób myślenia i zachowania ludzi.

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych chce zgromadzić razem naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli różnych grup społecznych oraz ustawodawców odpowiedzialnych za działania badawczo-rozwojowe (B+R), aby poznać ich opinie o tym, co B+R mogą a czego nie mogą zrobić dla zrównoważonego rozwoju.

Podczas trzydniowej konferencji uczestnicy dokonają przeglądu postępów poczynionych dotychczas w realizacji Siódmego Programu Ramowego oraz zdefiniują sposoby i środki nakierowania europejskiego systemu badań naukowych na służbę na rzecz zrównoważonego rozwoju.Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/sd/conference/2009/index_en.cfm