Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum nt. powierzchni biologicznych i powierzchni rozdzielających, Sant Feliu de Guixols, Hiszpania

W dniach od 27 czerwca do 2 lipca w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania, Europejska Fundacja Nauki (EFN) i Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) organizują sympozjum nt. powierzchni biologicznych i powierzchni rozdzielających.

Powierzchnie rozdzielające materiały ...

27 Czerwca 2009 - 27 Czerwca 2009
Hiszpania

W dniach od 27 czerwca do 2 lipca w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania, Europejska Fundacja Nauki (EFN) i Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) organizują sympozjum nt. powierzchni biologicznych i powierzchni rozdzielających.

Powierzchnie rozdzielające materiały syntetyczne od układów biologicznych (biointerfejsy) stanowią jedną z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się dziedzin w nauce i technologii. To dziedzina z definicji wysoce interdyscyplinarna, obejmująca problemy związane z fizyką, materiałoznawstwem, chemią, biologią, bioinformatyką i medycyną.

Na sympozjum złożą się prezentacje naukowców o międzynarodowej sławie, uzupełnione krótszymi wystąpieniami i prezentacjami plakatowymi młodszych kolegów. Zadaniem wykładów plenarnych jest przedstawienie dziedziny biointerfejsu w szerszym kontekście naukowym, klinicznym i społecznym. Planuje się również poruszenie w niewielkich grupach dyskusyjnych problematyki społecznych i etycznych konsekwencji technologii oraz wiedzy naukowej rozwijanej i wykorzystywanej w tej dziedzinie.Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj