Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Ósma doroczna konferencja BioMalPar, Heidelberg, Niemcy

W dniach 14 - 16 maja 2012 r. w Heidelbergu, Niemcy, odbędzie się ósma doroczna konferencja BioMalPar.

Malaria plasuje się wśród najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych i rozwojowych, jakie stają przed biednymi krajami na świecie. Pół wieku temu została całkowicie wyeliminowana...

14 Maja 2012 - 14 Maja 2012
Niemcy

W dniach 14 - 16 maja 2012 r. w Heidelbergu, Niemcy, odbędzie się ósma doroczna konferencja BioMalPar.

Malaria plasuje się wśród najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych i rozwojowych, jakie stają przed biednymi krajami na świecie. Pół wieku temu została całkowicie wyeliminowana albo skutecznie stłumiona w wielu częściach świata, zwłaszcza w regionach subtropikalnych. Teraz znowu rośnie w siłę, gdyż pojawia się na obszarach, z których zniknęła, co doprowadziło do zaklasyfikowania jej przez niektórych do chorób nawracających.

Prace naukowe poświęcone będą, w sposób zintegrowany i oparty na współpracy, zasadniczym kwestiom biologii pasożyta malarii, jego wektorowi i chorobie, umożliwiając optymalne wykorzystanie pozyskanej w ten sposób wiedzy, aby wspomagać zdrowie publiczne.

Wydarzenie ma posłużyć za forum dla naukowców z Europy i spoza jej granic (w tym z Afryki, Ameryki, Azji i Australii) do omówienia ostatnich przełomowych odkryć w zakresie badań podstawowych nad malarią. Przykładowe tematy sesji:
- immunobiologia i patofizjologia;
- biologia molekularna i biologia komórki pasożyta;
- interakcje wektor-pasożyt;
- modelowanie i biologia systemów.Więcej informacji: http://www.embl.de/training/events/2012/BMP12-01/index.html