Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja nt. kompilatorów, architektur i syntezy systemów osadzonych, Tampere, Finlandia

W dniach 7 - 12 października 2012 r. w Tampere, Finlandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowa konferencja nt. kompilatorów, architektur i syntezy systemów osadzonych".

System osadzony to system zaprojektowany do sprawowania konkretnej funkcji w ramach większego syst...

7 Października 2012 - 7 Października 2012
Finlandia

W dniach 7 - 12 października 2012 r. w Tampere, Finlandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowa konferencja nt. kompilatorów, architektur i syntezy systemów osadzonych".

System osadzony to system zaprojektowany do sprawowania konkretnej funkcji w ramach większego systemu. Nazywa się go "osadzonym", ponieważ stanowi część kompletnego urządzenia, zawierającego zazwyczaj sprzęt komputerowy i części mechaniczne. Przykłady systemów osadzonych obejmują urządzenia przenośne, takie jak zegarki cyfrowe i odtwarzacze MP3, a także duże instalacje stacjonarne, w tym drogową sygnalizację świetlną czy systemy sterowania elektrowniami jądrowymi. Złożoność systemów waha się od niskiej, z jednym chipem mikrosterującym, do bardzo wysokiej z wieloma jednostkami, urządzeniami peryferyjnymi i sieciami.

Wydarzenie posłuży za forum dla naukowców, programistów i praktyków w celu wymiany informacji na temat pojawiających się technologii i najnowszych postępów w dziedzinie kompilatorów i architektur na rzecz projektowania i syntezy systemów osadzonych o wysokiej wydajności. Program konferencji ma promować synergię między pionowo zintegrowanymi społecznościami w branży.Więcej informacji: http://esweek.acm.org/cases/