Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja e-fracht 2012 – tworzenie rozwiązań dla obszarów e-frachtu w zakresie wymiany informacji na rzecz zrównoważonego i bezpiecznego, wielomodalnego transportu frachtowego, Delft, Holandia

W dniach 9 - 10 maja 2012 r. w Delft, Holandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Konferencja e-fracht 2012 - tworzenie rozwiązań dla obszarów e-frachtu w zakresie wymiany informacji na rzecz zrównoważonego i bezpiecznego, wielomodalnego transportu frachtowego".

Termin "e-fracht"...

9 Maja 2012 - 9 Maja 2012
Niderlandy

W dniach 9 - 10 maja 2012 r. w Delft, Holandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Konferencja e-fracht 2012 - tworzenie rozwiązań dla obszarów e-frachtu w zakresie wymiany informacji na rzecz zrównoważonego i bezpiecznego, wielomodalnego transportu frachtowego".

Termin "e-fracht" oznacza elektroniczny, bez używania papieru, przepływ informacji związanych z fizycznym przepływem towarów, z wykorzystaniem skomputeryzowanego systemu monitorowania opartego na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych. Nowe technologie mogą obsługiwać zautomatyzowaną wymianę danych dotyczących towarów, transportu i bezpieczeństwa, zapewniając z kolei informacje w ramach kontroli pochodzenia produktów, dostosowanie wsparcia, zaawansowaną ocenę ryzyka i śladu węglowego oraz realizację wielomodalnego transportu frachtowego.

Jednocześnie rosnące wolumeny i zapotrzebowanie społeczne w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważenia stawiają przed międzynarodowym transportem frachtowym i sieciami logistycznymi wyzwania w zakresie doskonalenia wydajności i widoczności. Kluczowym wyznacznikiem wydajności i widoczności transportu frachtowego i logistyki jest zdolność do czerpania maksymalnych korzyści z technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Dla pełnego wykorzystania technologii niezbędne są konsensus i współpraca, aby zapewnić nie tylko identyfikację, ale również sprostanie wyzwaniom i potrzebom.

Organizatorami konferencji są finansowane ze środków unijnych projekty poświęcone badaniu i tworzeniu rozwiązań dla e-frachtu w obszarach wymiany informacji w zakresie planowania, monitorowania, fakturowania, dostosowywania i raportowania na rzecz bezpiecznego, wielomodalnego transportu frachtowego. Wśród tych projektów należy wymienić: E-FREIGHT (Europejski potencjał e-frachtu w transporcie komodalnym), CASSANDRA (Wspólna ocena i analiza ryzyka w globalnych łańcuchach dostaw), ICARGO (Inteligentne ładunki w efektywnych i zrównoważonych, globalnych operacjach logistycznych), SUPPORT (Podniesienie standardu bezpieczeństwa portów), CONTAIN (Zaawansowane sieciowanie informacji nt. bezpieczeństwa kontenerów).Więcej informacji: http://www.efreightconference.com/

Więcej informacji nt. projektów współorganizujących konferencję można znaleźć na stronach: - E-FREIGHT: http://www.efreightproject.net
- CASSANDRA: http://www.cassandra-project.eu
- ICARGO: http://i-cargo.eu/
- SUPPORT: http://www.support-project.eu
- CONTAIN: http://containproject.com/