Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. kombinacji inteligentnych metod i aplikacji, Montpellier, Francja

W dniach 27 - 28 sierpnia 2012 r. w Montpellier, Francja, odbędą się Trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. kombinacji inteligentnych metod i aplikacji (Third International Workshop on Combinations of Intelligent Methods and Applications).

Kombinacja różnych inteligentnych me...

27 Sierpnia 2012 - 27 Sierpnia 2012
Francja

W dniach 27 - 28 sierpnia 2012 r. w Montpellier, Francja, odbędą się Trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. kombinacji inteligentnych metod i aplikacji (Third International Workshop on Combinations of Intelligent Methods and Applications).

Kombinacja różnych inteligentnych metod stanowi niezwykle aktywną dziedzinę badań nad sztuczną inteligencją (AI). Stawiając sobie za cel wypracowanie zintegrowanych lub hybrydowych metod korzystających z każdego ze swoich komponentów, naukowcy zajmujący się tą dziedziną dążą do ułatwienia rozwiązywania złożonych problemów.

Niektóre z podejmowanych działań łączą tak zwane metody obliczeń miękkich (logika rozmyta, sieci neuronalne i algorytmy genetyczne) między sobą lub z bardziej tradycyjnymi technologiami AI, takimi jak logika i zasady. Inna grupa działań integruje wnioskowanie z przypadków i uczenie maszynowe z obliczeniami miękkimi i tradycyjnymi metodami AI. Inne kombinacje również stanowią przedmiot badań, jak te powiązane z siecią semantyczną.

Warsztaty posłużą za forum do wymiany doświadczeń i pomysłów między naukowcami a praktykami, którzy zajmują się kombinacją inteligentnych metod opartych na zasadach pierwszych lub w kontekście konkretnych aplikacji.Więcej informacji: http://aigroup.ceid.upatras.gr/cima12-ecai/