Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Seminarium nt. długofalowego oddziaływania i skutków systemów technologii informacyjnych", Wiedeń, Austria

W dniach 19 - 20 kwietnia 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się wydarzenie pt. "Seminarium nt. długofalowego oddziaływania i skutków systemów technologii informacyjnych" (Seminar on long-term impact and effects of information technology systems).

Organizatorem wydarzenia ...

24 Września 2012 - 24 Września 2012
Austria

W dniach 19 - 20 kwietnia 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się wydarzenie pt. "Seminarium nt. długofalowego oddziaływania i skutków systemów technologii informacyjnych" (Seminar on long-term impact and effects of information technology systems).

Organizatorem wydarzenia jest finansowany ze środków unijnych projekt DECOMOBIL (Działania wspomagające przygotowanie przyszłego, wspólnotowego programu badawczego skoncentrowanego na użytkowniku na rzecz wielomodalnej, ekologicznej mobilności). Projekt DECOMOBIL dąży do opracowania i szerokiego upowszechnienia wiedzy z dziedziny antropocentrycznych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na rzecz zrównoważonego transportu.

Program seminarium obejmie różnorodne tematy z naciskiem na niżej wymienione:
- systemy technologii informacyjnych wpisujące się w cele projektu DECOMOBIL;
- przewidywanie średnio- i długofalowych skutków systemów;
- sposób funkcjonowania systemów zwiększających zrównoważenie we "wrogim" środowisku;
- tworzenie systemów przyszłości.Więcej informacji: http://decomobil.humanist-vce.eu