Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Pierwsze warsztaty nt. społeczno-biznesowych obliczeń komputerowych, Wilno, Litwa

W dniach 21 - 23 maja 2012 roku w Wilnie na Litwie odbędą się Pierwsze warsztaty nt. społeczno-biznesowych obliczeń komputerowych (First Workshop on Social Business Computing).

Media społeczne stworzyły przedsiębiorstwom znaczną liczbę wyzwań i możliwości. Społeczne strony i...

21 Maja 2012 - 21 Maja 2012
Litwa

W dniach 21 - 23 maja 2012 roku w Wilnie na Litwie odbędą się Pierwsze warsztaty nt. społeczno-biznesowych obliczeń komputerowych (First Workshop on Social Business Computing).

Media społeczne stworzyły przedsiębiorstwom znaczną liczbę wyzwań i możliwości. Społeczne strony internetowe do nawiązywania kontaktów, jak również oparte na współpracy narzędzia, takie jak wiki i blogi, umożliwiają ludziom i organizacjom utrzymywanie ze sobą stałych relacji.

Nowe możliwości interakcji wyznaczają drastyczne zmiany w sposobie prowadzenie działalności przez firmy. We wzajemnie powiązanym środowisku klienci społeczni, pracownicy, dostawcy i partnerzy mają głos, a także środki, by go użyć. Zainteresowane strony postrzegają teraz technologie sieciowe nie tylko w kategoriach sposobów nawiązywania kontaktów, ale idą dalej w badaniu, jak strony internetowe i oprogramowanie są projektowane i tworzone w celu wspierania i promowania internetowych interakcji społecznych.

Wydarzenie obejmie nowe podejścia badawcze, koncepcje, technologie, aplikacje i badania, które podejmują aspekty społeczno-biznesowych obliczeń komputerowych.Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://bis.kie.ue.poznan.pl/15th_bis/wscfp.php?ws=sbc2012