Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Siódme międzynarodowe warsztaty nt. nanospektroskopii i nanotechnologii, Zurych, Szwajcaria

W dniach 2 - 6 czerwca 2012 roku w Zurychu, Szwajcaria, odbędą się Siódme międzynarodowe warsztaty nt. nanospektroskopii i nanotechnologii (Seventh International Workshop on Nano-scale Spectroscopy and Nanotechnology).

Wyniki nanonauki są coraz częściej wykorzystywane w now...

2 Lipca 2012 - 2 Lipca 2012
Szwajcaria

W dniach 2 - 6 czerwca 2012 roku w Zurychu, Szwajcaria, odbędą się Siódme międzynarodowe warsztaty nt. nanospektroskopii i nanotechnologii (Seventh International Workshop on Nano-scale Spectroscopy and Nanotechnology).

Wyniki nanonauki są coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnym świecie. Obiekty o rozmiarach nanometrycznych znajdują się w komputerach i elektronice, katalizie, materiałach fotonicznych i strukturalnych. Jednak wytwarzanie takich nanoobiektów i prawidłowa charakteryzacja ich funkcjonalność jest nadal wyzwaniem dla wielu dziedzin.

Warsztaty te zgromadzą osoby zaangażowane w doskonalenie procesów wytwarzania, pomiarów i zgłębianie wiedzy o nanoobiektach. Program wydarzenia obejmuje sesje poświęcone funkcjom takich materiałów oraz technikom stosowanym do ich badania, jak również konstruktywne dyskusje, sesje plakatowe oraz wystawę branżową.Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://indico.psi.ch/conferenceDisplay.py?confId=1381