Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Zasoby wody i tereny podmokłe", Tulcza, Rumunia

W dniach 14 - 16 września 2012 r. w Tulczy, Rumunia, odbędzie się wydarzenie pt. "Zasoby wody i tereny podmokłe" (Water resources and wetlands).

Zważywszy na ogromną uwagę, jaką poświęca się zasobom wody w Europie, istnieje potrzeba integrowania różnych podejść i punktów wid...

14 Września 2012 - 14 Września 2012
Rumunia

W dniach 14 - 16 września 2012 r. w Tulczy, Rumunia, odbędzie się wydarzenie pt. "Zasoby wody i tereny podmokłe" (Water resources and wetlands).

Zważywszy na ogromną uwagę, jaką poświęca się zasobom wody w Europie, istnieje potrzeba integrowania różnych podejść i punktów widzenia w badaniu wód śródlądowych i morskich. Jednym z wyzwań jest ustalenie zrównoważonych sposobów na rozwiązanie obecnych i przyszłych problemów generowanych przez coraz intensywniejsze wykorzystanie zasobów wody przez człowieka.

Wydarzenie stworzy okazję do spotkania się i wymiany doświadczeń oraz wiedzy między uczestnikami - naukowcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji publicznych.

W programie przewidziano wycieczki do delty Dunaju, która jest jednym z największych obszarów podmokłych w Europie, znanym ze swojej bioróżnorodności i wyjątkowych siedlisk, chronionych w ramach Rezerwatu Biosfery w Delcie Dunaju (DDBRA).Więcej informacji: http://www.limnology.ro/water%20and%20wetlands%202012.html