Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Dziewiąta, międzynarodowa konferencja nt. sieci nadających się do noszenia i wszczepialnych czujników do pomiaru sygnałów biomedycznych, Londyn, Wlk. Brytania

W dniach 10 - 12 maja 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się Dziewiąta, międzynarodowa konferencja nt. sieci nadających się do noszenia i wszczepialnych czujników do pomiaru sygnałów biomedycznych (Ninth International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor...

10 Maja 2012 - 10 Maja 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 10 - 12 maja 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się Dziewiąta, międzynarodowa konferencja nt. sieci nadających się do noszenia i wszczepialnych czujników do pomiaru sygnałów biomedycznych (Ninth International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks).

Technologia sieci czujników do pomiaru sygnałów biomedycznych (BSN) spotkała się w ostatnich latach ze znaczącym zainteresowaniem naukowców ze środowiska akademickiego i przemysłowego. Wraz z opracowaniem innowacyjnych bioczujników nadających się do noszenia/bezprzewodowych/wszczepialnych, zakres zastosowań sieci BSN rozszerzył się z monitoringu in-vivo i interwencji w opiece medycznej na fitness, monitoring trybu życia, sport i bezpieczeństwo.

Wydarzenie poświęcone będzie kluczowym zagadnieniom i innowacyjnym rozwiązaniom w bieżących badaniach nad BSN i w przyszłych zastosowaniach. Przewidziano również wykłady, prezentacje i pokazy.Więcej informacji: http://www.bsn2012.org/