Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Pierwsze, międzynarodowe warsztaty nt. przeszukiwania publikacji naukowych, Waszyngton, USA

Dnia 14 czerwca 2012 r. w Waszyngtonie, USA, odbędą się Pierwsze, międzynarodowe warsztaty nt. przeszukiwania publikacji naukowych (First International Workshop on Mining Scientific Publications).

Znaczenie cyfrowych bibliotek naukowych staje się coraz bardziej kluczowe dla...

14 Czerwca 2012 - 14 Czerwca 2012
Stany Zjednoczone

Dnia 14 czerwca 2012 r. w Waszyngtonie, USA, odbędą się Pierwsze, międzynarodowe warsztaty nt. przeszukiwania publikacji naukowych (First International Workshop on Mining Scientific Publications).

Znaczenie cyfrowych bibliotek naukowych staje się coraz bardziej kluczowe dla procesu badawczego. Są one wykorzystywane nie tylko do tradycyjnych zadań, takich jak wyszukiwanie i przechowywanie wyników prac badawczych, ale również jako źródło odkrywania nowych trendów badawczych czy ewaluacji doskonałości naukowej.

Postępy w przetwarzaniu języków naturalnych, wyszukiwaniu informacji i rozwoju sieci semantycznej umożliwiają transformację sposobu wykorzystywania publikacji naukowych. Aczkolwiek, aby być w stanie doskonalić te technologie i przeprowadzać doświadczenia, naukowcy muszą dysponować łatwym dostępem i korzystać z obszernych baz publikacji naukowych.

Wydarzenie zgromadzi ekspertów z obydwu stron Atlantyku, którzy są zainteresowani analizą i przeszukiwaniem baz publikacji naukowych. Przewidziano następujące tematy:
- infrastruktury, systemy, zbiory danych i API, które umożliwiają analizę dużego wolumenu publikacji naukowych;
- wzbogacanie semantyczne publikacji naukowych za pomocą przeszukiwania tekstów, crowdsourcingu i innych metod;
- analiza dużych baz publikacji naukowych w celu identyfikacji trendów badawczych, silnego oddziaływania i wymiany wiedzy między dyscyplinami, doskonałości naukowej itp.Więcej informacji: http://core-project.kmi.open.ac.uk/jcdl2012/