Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Czeski wkład w zrównoważoną biogospodarkę", Bruksela, Belgia

Dnia 31 maja w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Czeski wkład w zrównoważoną biogospodarkę" (Czech contribution to sustainable bioeconomy).

Biogospodarka opiera się na produktach i usługach wrażliwych ekologicznie, wyprodukowanych z wykorzystaniem biotechnologii...

31 Maja 2012 - 31 Maja 2012
Belgia

Dnia 31 maja w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Czeski wkład w zrównoważoną biogospodarkę" (Czech contribution to sustainable bioeconomy).

Biogospodarka opiera się na produktach i usługach wrażliwych ekologicznie, wyprodukowanych z wykorzystaniem biotechnologii i odnawialnych źródeł energii. Otwiera drogę do bardziej innowacyjnego, zasobooszczędnego i konkurencyjnego społeczeństwa, które godzi bezpieczeństwo żywności ze zrównoważonym korzystaniem z odnawialnych źródeł na potrzeby przemysłowe, zapewniając przy tym ochronę środowiska.

Máire Geoghegan-Quinn, unijna Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki przedstawiła w lutym 2012 r. nową strategię biogospodarczą Komisji pt. "Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu - biogospodarka dla Europy". Strategia ma wspomóc w Europie przejście od gospodarki opartej na paliwach kopalnych do biogospodarki zrównoważonej.

Celem konferencji jest przedstawienie opinii na temat strategii przez różne podmioty i zaprezentowanie potencjału Czech w zakresie zrównoważonej biogospodarki.

Konferencja, organizowana pod auspicjami Stałego Przedstawicielstwa Republiki Czeskiej przy UE, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa Republiki Czeskiej i Technology Centre AS CR, posłuży za forum dla ustawodawców, naukowców, przedsiębiorców i użytkowników końcowych.Rejestracji można dokonać na stronie internetowej.

Więcej informacji: http://www.czelo.cz/dokums_raw/invitation_bioeconomy.pdf