Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Letni kurs nt. współpracy europejsko-koreańskiej w zakresie nauk o środowisku i nauk społecznych", Wiedeń, Austria

W dniach 2 - 6 lipca 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się "Letni kurs nt. współpracy europejsko-koreańskiej w zakresie nauk o środowisku i nauk społecznych" (Summer school on European-Korean cooperation in environmental and social sciences).

Organizowany w ramach projekt...

2 Czerwca 2012 - 2 Czerwca 2012
Austria

W dniach 2 - 6 lipca 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się "Letni kurs nt. współpracy europejsko-koreańskiej w zakresie nauk o środowisku i nauk społecznych" (Summer school on European-Korean cooperation in environmental and social sciences).

Organizowany w ramach projektu KORANET i kierowany do młodych naukowców i kierowników projektów badawczych z Europy i Korei, letni kurs poświęcony będzie wszystkim etapom procesów zarządzania w międzynarodowych projektach badawczych. Celem jest pomoc uczestnikom w rozwinięciu umiejętności zarządzania projektami i współpracy w ramach projektów finansowanych ze środków Siódmego Programu Ramowego (7PR) i innych programów otwartych na europejsko-koreańską współpracę badawczą.

KORANET (Koreańska sieć współpracy naukowej z Europejską Przestrzenią Badawczą) ma rozwijać współpracę naukowo-technologiczną między Europą a Republiką Korei. Projekt, który otrzymał wsparcie z 7PR, gromadzi jedenastu partnerów z dziesięciu krajów.Więcej informacji: http://www.koranet.eu/en/234.php

Ostateczny termin rejestracji upływa 16 maja.