Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Międzynarodowe forum partnerów w badaniach i innowacjach w dziedzinie zdrowia oraz agrożywności", Bazylea, Szwajcaria

W dniach 26 - 27 czerwca 2012 r. w Bazylei, Szwajcaria, odbędzie się "Międzynarodowe forum partnerów w badaniach i innowacjach w dziedzinie zdrowia oraz agrożywności" (International partnering event for research and innovation in health and agrofood).

Pierwszy dzień rozpoczn...

18 Marca 2013 - 18 Marca 2013
Szwajcaria

W dniach 26 - 27 czerwca 2012 r. w Bazylei, Szwajcaria, odbędzie się "Międzynarodowe forum partnerów w badaniach i innowacjach w dziedzinie zdrowia oraz agrożywności" (International partnering event for research and innovation in health and agrofood).

Pierwszy dzień rozpocznie się od wizyt w przedsiębiorstwach z sektora zdrowia i agrożywności, a zakończy się wieczorem kolacją sieciującą. Drugiego dnia przewidziano od rana prezentacje plenarne na temat prac badawczych i rozwojowych oraz zagadnień rynkowych i finansowych w naukach przyrodniczych. Po nich odbędą się dwie sesje równoległe złożone z krótkich prezentacji przedsiębiorstw z sektora zdrowia i agrożywności.

Program obejmie również możliwości rozmów z potencjalnymi partnerami konsorcjów badawczych ze środowiska akademickiego i przemysłowego.Więcej informacji: http://www.meet4lifesciences.ch/