Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Siódme warsztaty nt. dzielenia się wiedzą o architekturze i jej ponownego wykorzystywania, Helsinki, Finlandia

W dniach 20 - 24 sierpnia 2012 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędą się Siódme warsztaty nt. dzielenia się wiedzą o architekturze i jej ponownego wykorzystywania (Seventh Workshop on Sharing and Reusing architectural Knowledge - SHARK 2012).

Motywy i cele wiedzy o architekturz...

20 Sierpnia 2012 - 20 Sierpnia 2012
Finlandia

W dniach 20 - 24 sierpnia 2012 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędą się Siódme warsztaty nt. dzielenia się wiedzą o architekturze i jej ponownego wykorzystywania (Seventh Workshop on Sharing and Reusing architectural Knowledge - SHARK 2012).

Motywy i cele wiedzy o architekturze definiuje się jako zintegrowane przedstawienie architektury systemu lub rodziny systemów intensywnie korzystających z oprogramowania wraz z decyzjami dotyczącymi architektury i ich powodami, wpływem zewnętrznym i środowiskiem opracowywania. W ostatnich latach dziedzina zyskała na popularności wśród architektów oprogramowania, którzy zintensyfikowali jej wykorzystanie w kontekście akademickim i przemysłowym.

Wydarzenie położy nacisk na bieżące podejścia do rozwiązywania problemu obsługi zadań inżynierii oprogramowania stymulowanych przez wiedzę o architekturze lub tworzących ją. Poruszane będą takie tematy jak:
- formy, modele i metamodele reprezentacji wiedzy o architekturze;
- wiedza o architekturze i rozwój oparty na modelach;
- techniki wizualizacji wiedzy o architekturze;
- wieloczynnikowe i wielocelowe decyzje dotyczące projektowania architektury;
- narzędzia do ekstrakcji, wizualizacji, dzielenia i wykorzystywania wiedzy o architekturze;
- ewolucja wiedzy o architekturze w cyklu eksploatacyjnym i jej powiązania z informacjami kontekstowymi;
- dzielenie się wiedzą o architekturze w kontekście architektur zorientowanych na usługi i metodologii opartych na chmurze;
- oparte na współpracy korzystanie z wiedzy o architekturze i dzielenie się nią;
- wiedza o architekturze i inżynieria wymogów;
- doświadczenia przedsiębiorstw i studia przypadku wykorzystywania wiedzy o architekturze i zarządzania nią.Więcej informacji: http://www.shark-workshop.org