Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Forum i sesje informacyjne dla interesariuszy ILI", Bruksela, Belgia

Dnia 30 maja 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Forum i sesje informacyjne dla interesariuszy ILI" (IMI stakeholder forum and info sessions).

Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (ILI) to największe w Europie partnerstwo publiczno-prywatne. Jej zadaniem jest dosk...

30 Maja 2012 - 30 Maja 2012
Belgia

Dnia 30 maja 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Forum i sesje informacyjne dla interesariuszy ILI" (IMI stakeholder forum and info sessions).

Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (ILI) to największe w Europie partnerstwo publiczno-prywatne. Jej zadaniem jest doskonalenie procesu opracowywania leków poprzez wspieranie skuteczniejszego odkrywania i opracowywania lepszych i bezpieczniejszych leków dla pacjentów. ILI zapewnia wsparcie projektom badawczym opartym na współpracy i tworzy sieci ekspertów ze środowiska akademickiego i przemysłowego w Europie, które stymulują innowacje w opiece zdrowotnej.

Wydarzenie obejmie:
- prezentacje udanych projektów ILI;
- przegląd rozpoczętych niedawno projektów ILI;
- najświeższe informacje o działaniach ILI na rzecz uproszczenia procedur;
- debatę na temat wpływu ILI na krajobraz badań i rozwoju w farmaceutyce.

Ponadto odbędą się warsztaty poświęcone tematom bieżących i przyszłych zaproszeń ILI do składania wniosków:
- oporność przeciwbakteryjna;
- szczepionki;
- efektywność badań naukowych.

Konferencja stworzy okazję do spotkania decydentów i przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pacjentów, instytucji nadzorczych, zespołów akademickich, przedsiębiorstw, szpitali oraz innych organizacji.Więcej informacji: http://www.imi.europa.eu/events/2012/04/24/stakeholder-forum-2012