Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Konferencja zamykająca projekt EUROSPHERE", Bruksela, Belgia

Dnia 22 czerwca 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Konferencja zamykająca projekt EUROSPHERE" (EUROSPHERE final conference).

Projekt EUROSPHERE (Różnorodność a europejska sfera publiczna - w stronę Europy obywateli) poświęcony był europejskiej integracji i bieżącym pr...

22 Czerwca 2012 - 22 Czerwca 2012
Belgia

Dnia 22 czerwca 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Konferencja zamykająca projekt EUROSPHERE" (EUROSPHERE final conference).

Projekt EUROSPHERE (Różnorodność a europejska sfera publiczna - w stronę Europy obywateli) poświęcony był europejskiej integracji i bieżącym problemom powiązanym z europejskimi strategiami integracji. Dofinansowany przez Unię Europejską z budżetu Szóstego Programu Ramowego (6PR) projekt miał również na celu stworzenie innowacyjnych perspektyw na Europejskie Sfery Publiczne i identyfikację warunków, które umożliwiają lub osłabiają formułowanie integrujących Europejskich Sfer Publicznych.

Wydarzenie zgromadzi europejskie podmioty badawcze, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, aktywne sieci europejskie społeczeństwa obywatelskiego i organizacje badające strategie, media oraz naukowców z projektu.

W skład konsorcjum EUROSPHERE wchodzi 17 europejskich uczelni wyższych i instytutów badawczych, a nad różnymi częściami i etapami projektu pracowało około 150 naukowców.Więcej informacji: http://eurospheres.org/