Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Chmura a bezpieczeństwo - zagrożenia czy możliwości?", Rennes, Francja

W dniach 20 - 22 listopada 2012 r. w Rennes, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Chmura a bezpieczeństwo - zagrożenia czy możliwości?" (Cloud and security - threat or opportunity?).

Przetwarzanie w chmurze stawia wyzwania istniejącym systemom informatycznym i powiązanym z ...

20 Listopada 2012 - 20 Listopada 2012
Francja

W dniach 20 - 22 listopada 2012 r. w Rennes, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Chmura a bezpieczeństwo - zagrożenia czy możliwości?" (Cloud and security - threat or opportunity?).

Przetwarzanie w chmurze stawia wyzwania istniejącym systemom informatycznym i powiązanym z nimi modelom zarządzania ryzykiem. Pojawia się wiele wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa ze względu na sposób, w jaki obniżenie kosztów, które umożliwia przetwarzanie w chmurze często odbywa się kosztem obsługi coraz większej liczby użytkowników (multi-tenancy) przez zasoby komputerowe i korzystania z hostowych systemów obliczeniowych "jak z usługi".

Wydarzenie położy nacisk na dyskusje o sposobie powiązania przetwarzania w chmurze z bezpieczeństwem - od dzielenia się aplikacjami, usługami czy infrastrukturą w wielu domenach, po oddziaływanie nowych, biznesowych ram ekosystemowych i gospodarczych na tradycyjne podejścia do zarządzania - oraz o oddzieleniu dostarczania aplikacji od zarządzania urządzeniem klienckim.Więcej informacji: http://www.cesar-conference.org