Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecia, międzynarodowa konferencja nt. dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju, Porto, Portugalia

W dniach 19 - 22 czerwca 2012 r. w Porto, Portugalia, odbędzie się Trzecia, międzynarodowa konferencja nt. dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju (Third International Conference on Heritage and Sustainable Development).

Wraz z postępem narodów w czasie, dziedzictwo staje się c...

19 Czerwca 2012 - 19 Czerwca 2012
Portugalia

W dniach 19 - 22 czerwca 2012 r. w Porto, Portugalia, odbędzie się Trzecia, międzynarodowa konferencja nt. dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju (Third International Conference on Heritage and Sustainable Development).

Wraz z postępem narodów w czasie, dziedzictwo staje się czymś więcej niż tylko pamięcią czy odniesieniem kulturowym, czy nawet miejscem lub przedmiotem. Jego idea przesuwa się w kierunku szerzej zakrojonych i obszerniejszych scenariuszy, w których często staje się siłą napędową handlu, biznesu, rozrywki i polityki. Celem jednak jest znalezienie sposobu na jego zrównoważenie, aby zabezpieczyć i chronić wszelkiego typu dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.

Konferencja położy nacisk na globalny pogląd na sposób konceptualizacji dziedzictwa w powiązaniu z rozmaitymi wymiarami zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy przyjrzą się podejmowanym działaniom w zakresie badań, przyszłych kierunków, metodologii, narzędzi roboczych i innych znaczących aspektów zarówno jeżeli chodzi o podejścia teoretyczne, jak i te w terenie.

Wydarzenie zgromadzi naukowców i inne zainteresowane strony w celu dyskusji i wymiany na temat zależności między dziedzictwami w ramach zrównoważonego rozwoju.Więcej informacji: http://heritage2012.greenlines-institute.org/H2012website/index.html