Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Międzynarodowe warsztaty nt. zarządzania jakością danych i technologii semantycznych", Palermo, Włochy

Dnia 21 września 2012 r. w Palermo, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe warsztaty nt. zarządzania jakością danych i technologii semantycznych (International workshop on data quality management and semantic technologies).

Wraz z rozwojem technologii semantyczn...

19 Września 2012 - 19 Września 2012
Włochy

Dnia 21 września 2012 r. w Palermo, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe warsztaty nt. zarządzania jakością danych i technologii semantycznych (International workshop on data quality management and semantic technologies).

Wraz z rozwojem technologii semantycznych, ogromne ilości danych ulegają przekształceniu w "sieć danych", którą można przeszukiwać i ponownie wykorzystywać. Ten znaczący rozwój jest jednym z kluczowych wyzwań, jakie stają przed zarządzaniem jakością danych w sieci semantycznej.

Technologie semantyczne mogą zapewnić nowe opcje rozwiązań w zarządzaniu jakością danych. Z tego względu, oprócz zastosowania wcześniejszych badań nad jakością danych w sieci semantycznej, istnieją możliwości opracowania nowych modeli, ram, metodologii i aplikacji jakości danych.

Warsztaty zgromadzą społeczności prowadzące badania nad sieciami semantycznymi i jakością danych w celu identyfikacji nowych, innowacyjnych możliwości rozwiązywania problemów z jakością danych za pomocą technologii semantycznych. Posłużą również za platformę do dyskusji nad powiązanymi podejściami, modelami, wynikami, studiami przypadku, najlepszymi praktykami, technikami ewaluacji i narzędziami implementacji.Więcej informacji: http://www.ebusiness-unibw.org/DQMST2012/