Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Metody, ewaluacja, narzędzia i aplikacje na potrzeby tworzenia i korzystania z ustrukturyzowanych danych w e-społeczeństwie", Rzym, Włochy

W dniach 10 - 14 września 2012 r. w Rzymie, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Metody, ewaluacja, narzędzia i aplikacje na potrzeby tworzenia i korzystania z ustrukturyzowanych danych w e-społeczeństwie" (Methods, evaluation, tools and applications for the creation and consu...

10 Września 2012 - 10 Września 2012
Włochy

W dniach 10 - 14 września 2012 r. w Rzymie, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Metody, ewaluacja, narzędzia i aplikacje na potrzeby tworzenia i korzystania z ustrukturyzowanych danych w e-społeczeństwie" (Methods, evaluation, tools and applications for the creation and consumption of structured data for the e-society).

Sieć www i powiązane z nią technologie gruntownie zmieniły sposób, w jaki ludzie i organizacje wymieniają informacje i wchodzą w interakcje. Ogromne ilości ustrukturyzowanych danych podlegają publikacji i wymianie wraz z rosnącą liczbą usług i aplikacji tworzonych w odpowiedzi na to zapotrzebowanie.

Obecnie popularną inicjatywą, przyjmowaną przez coraz większą liczbę rządów, władz miejskich i innych interesariuszy, jest zachęcanie do publikacji ustrukturyzowanych danych w Internecie. Zarządzanie takimi danymi w sposób zrozumiały dla użytkowników końcowych to poważne wyzwanie.

Warsztaty zgromadzą naukowców, profesjonalistów i ekspertów, aby dyskutować, prezentować i wymieniać się najlepszymi praktykami, pomysłami i wynikami związanymi z tworzeniem i wykorzystywaniem ustrukturyzowanych danych.Więcej informacji: http://www.onthemove-conferences.org/index.php/meta4es-2012