Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Warsztaty nt. procesu decyzyjnego człowieka w systemach rekomendujących", Dublin, Irlandia

W dniach 9 - 13 września 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędą się "Warsztaty nt. procesu decyzyjnego człowieka w systemach rekomendujących" (Workshop on human decision-making in recommender systems).

Systemy rekomendujące często proszą użytkowników o podjęcie decyzji. Jej za...

9 Września 2012 - 9 Września 2012
Irlandia

W dniach 9 - 13 września 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędą się "Warsztaty nt. procesu decyzyjnego człowieka w systemach rekomendujących" (Workshop on human decision-making in recommender systems).

Systemy rekomendujące często proszą użytkowników o podjęcie decyzji. Jej zakres może rozciągać się od wyboru piosenki/filmu z listy po wskazanie elementów opinii czy przedstawienie propozycji. Złożoność zadań decyzyjnych, ograniczone zasoby kognitywne użytkowników oraz ogólny wysiłek decyzyjny często skłaniają programistów do utrzymania prostoty programowania.

Ograniczona racjonalność decyzyjności otwiera drzwi przed różnymi typami nieświadomego oddziaływania na zachowanie decyzyjne użytkownika. Do wyjaśnienia tych oddziaływań wykorzystywane są psychologia procesu decyzyjnego i psychologia kognitywna. Na przykład efekt przynęty i wartości domyślne mogą wywołać znaczące zmiany w prawdopodobieństwie wyboru. W przypadku scenariuszy decyzji grupowych, widoczność preferencji członków innej grupy może mieć znaczący wpływ na ostateczną decyzję danej grupy.

Wydarzenie będzie okazją dla przedstawicieli środowiska przemysłowego i akademickiego do zaprezentowania i omówienia nowych pomysłów i wyników badań powiązanych z zagadnieniem procesu decyzyjnego człowieka w systemach rekomendujących.Więcej informacji: http://recex.ist.tugraz.at/RecSysWorkshop2012