Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecie warsztaty projektu BEMOSA nt. bezpieczeństwa na lotnisku: Aplikacje i implikacje czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie na lotnisku, Bruksela, Belgia

Dnia 10 lipca 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się Trzecie warsztaty projektu BEMOSA nt. bezpieczeństwa na lotnisku: Aplikacje i implikacje czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie na lotnisku (Third BEMOSA Project Workshop on Airport Security: Applications and Implications of H...

10 Lipca 2012 - 10 Lipca 2012
Belgia

Dnia 10 lipca 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się Trzecie warsztaty projektu BEMOSA nt. bezpieczeństwa na lotnisku: Aplikacje i implikacje czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie na lotnisku (Third BEMOSA Project Workshop on Airport Security: Applications and Implications of Human Factors on Airport Security).

Finansowany ze środków unijnych projekt BEMOSA (Modelowanie behawioralne na rzecz bezpieczeństwa na lotniskach) organizuje warsztaty na temat poprawy bezpieczeństwa na lotniskach. Wydarzenie - trzecie i ostatnie w serii warsztatów - będzie poświęcone zastosowaniu wyników projektu BEMOSA w bieżącym zarządzaniu lotniskiem i w programach szkoleniowych, aby usprawnić decyzje dotyczące bezpieczeństwa podejmowane przez pracowników lotniska.

Główny zespół naukowy BEMOSA będzie analizować odkrycia dokonane w ramach projektu, z naciskiem na decyzje grupowe, nieformalne sieci społeczne oraz odstępstwa od zasad i procedur. Naukowcy nakreślą również kontekst zastosowanej metodologii badań, w tym skalowalność i przenoszalność.Więcej informacji:
http://www.bemosa.eu/news/item/49-invitation-for-a-structured-series-of-workshops-on-airport-security