Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Dążenie do pokoju - dialogi między teoriami a praktykami", Norrköping, Szwecja

W dniach 20 - 24 października 2012 r. w Norrköping, Szwecja, odbędzie się wydarzenie pt. "Dążenie do pokoju - dialogi między teoriami a praktykami (In search of peace: dialogues between theories and practices).

Dążenia do pokoju mają już swoją długą historię. Mimo to, sama k...

9 Września 2012 - 9 Września 2012
Niemcy

W dniach 20 - 24 października 2012 r. w Norrköping, Szwecja, odbędzie się wydarzenie pt. "Dążenie do pokoju - dialogi między teoriami a praktykami (In search of peace: dialogues between theories and practices).

Dążenia do pokoju mają już swoją długą historię. Mimo to, sama koncepcja pozostaje nieuchwytna. Być może po części dlatego, że pokój sam w sobie nie jest punktem docelowym. Jest raczej stałym procesem negocjacji między różnymi podmiotami, dotyczącymi warunków ich relacji na niezliczonych, rozmaitych scenach.

Konferencja zgromadzi analizy akademickie i innowacje badawcze w dziedzinie polityki, historii i dyskursu o pokoju z różnych dyscyplin. W jej ramach podjęte zostaną również starania, aby przeanalizować koncepcję pokoju jako procesu oraz różnych form, w jakich został koncepcyjnie umieszczony i empirycznie praktykowany.Więcej informacji: http://www.esf.org/index.php?id=9306