Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Obserwacje Ziemi i nauka o kriosferze", Frascati, Włochy

W dniach 13 - 16 listopada 2012 r. we Frascati, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Obserwacje Ziemi i nauka o kriosferze" (Earth observation and cryosphere science).

Bogata różnorodność satelitarnych technik teledetekcyjnych wykorzystywanych w badaniach kriosferycznych ora...

19 Listopada 2012 - 19 Listopada 2012
Włochy

W dniach 13 - 16 listopada 2012 r. we Frascati, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Obserwacje Ziemi i nauka o kriosferze" (Earth observation and cryosphere science).

Bogata różnorodność satelitarnych technik teledetekcyjnych wykorzystywanych w badaniach kriosferycznych oraz rosnący potencjał obserwacyjny zapewniany przez obecne i przyszłe altymetrię i interferometrię optyczną, radarową i laserową oraz obserwacje grawimetryczne, stwarzają ogromne możliwości pogłębienia naszej wiedzy o jednej z najszybciej zmieniających się części globalnego systemu klimatycznego Ziemi.

Konferencja posłuży za forum dla naukowców do zaprezentowania wyników nowych badań oraz omówienia przyszłych wyzwań stających przed technologią obserwacji ziemskich w kontekście nauki o kriosferze.Więcej informacji: http://congrexprojects.com/12c20