Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Publiczny wykład EMI nt. zrównoważonej mobilności miejskiej", Bruksela, Belgia

Dnia 19 czerwca 2012 r. w Brukseli, Belgia, wygłoszony zostanie "Publiczny wykład EMI nt. zrównoważonej mobilności miejskiej" (EMI public lecture on sustainable urban mobility).

Nauka i praktyka często odmiennie postrzegają rozwój bardziej zrównoważonej mobilności miejskiej....

19 Czerwca 2012 - 19 Czerwca 2012
Belgia

Dnia 19 czerwca 2012 r. w Brukseli, Belgia, wygłoszony zostanie "Publiczny wykład EMI nt. zrównoważonej mobilności miejskiej" (EMI public lecture on sustainable urban mobility).

Nauka i praktyka często odmiennie postrzegają rozwój bardziej zrównoważonej mobilności miejskiej. Rozbieżność wynika częściowo z różnicy między długofalowymi zamierzeniami a faktycznymi działaniami strategicznymi.

Wydarzenie położy nacisk na przyszłe potrzeby badawcze w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej w oparciu o faktyczne praktyki miejskie w Europie.Więcej informacji:
http://www.emi-network.eu/Projects_Events/EMI_public_lectures/Public_Lecture_3/EMI_Public_Lecture_on_Sustainable_Urban_Mobility_in_Brussels_urban_transport_more_prominent_than_ever