Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Ocena technologii i strategicznych obszarów wielkich przemian", Praga, Czechy

W dniach 13 - 15 marca 2013 r. w Pradze, Czechy, odbędzie się wydarzenie pt. "Ocena technologii i strategicznych obszarów wielkich przemian" (Technology assessment and policy areas of great transitions).

Rozwój w dziedzinie nauki i technologii skłania społeczeństwo i ustawod...

13 Marca 2013 - 13 Marca 2013
Czechy

W dniach 13 - 15 marca 2013 r. w Pradze, Czechy, odbędzie się wydarzenie pt. "Ocena technologii i strategicznych obszarów wielkich przemian" (Technology assessment and policy areas of great transitions).

Rozwój w dziedzinie nauki i technologii skłania społeczeństwo i ustawodawców do zastanowienia się, w jaki sposób postęp ten wpłynie na społeczeństwo dzisiaj i jutro. Konsultacje polityczne i dialog społeczny mają na celu wsparcie społeczeństwa i ustawodawców w zgłębianiu przyszłych problemów powiązanych z wielkimi przemianami oraz w ocenie dostępnych opcji zarządzania nimi.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu PACITA (Parlamenty i społeczeństwo obywatelskie w ocenie technologii). PACITA to czteroletni projekt finansowany ze środków unijnych Siódmego Programu Ramowego (7PR), którego celem jest podniesienie potencjału i poszerzenie podstaw instytucjonalnych do podejmowania decyzji politycznych opartych na wiedzy w zakresie zagadnień związanych z nauką, technologią i innowacjami.Więcej informacji:
http://pacita.strast.cz/en/conference/general-info