Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Dzień oferentów TIK", Warszawa, Polska

W dniach 26 - 27 września 2012 r. w Warszawie, Polska, odbędzie się wydarzenie pt. "Dzień oferentów TIK" (ICT proposer's day).

Konferencja finansowana przez Dyrekcję Generalną ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, której organizatorem jest polskie Ministerstwo Nauki i S...

26 Września 2012 - 26 Września 2012
Polska

W dniach 26 - 27 września 2012 r. w Warszawie, Polska, odbędzie się wydarzenie pt. "Dzień oferentów TIK" (ICT proposer's day).

Konferencja finansowana przez Dyrekcję Generalną ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, której organizatorem jest polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to dwudniowe wydarzenie poświęcone sieciowaniu i budowaniu partnerstw na potrzeby nowego zaproszenia w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w ramach nowego programu prac w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych 2013.

Dzień informacji ma pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć program prac zaproszenia i kryteria oceny wniosków, ułatwić wymianę pomysłów i doświadczeń oraz spotkanie potencjalnych partnerów do zawiązania konsorcjów projektowych.Więcej informacji: http://ec.europa.eu/information_society/events/ictproposersday/2012/index_en.htm