Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Warsztaty nt. technologii na rzecz organizacji, adaptacji i symulacji systemów transportu", Lyon, Francja

Dnia 14 września w Lyonie, Francja, odbędą się "Warsztaty nt. technologii na rzecz organizacji, adaptacji i symulacji systemów transportu" (Workshop on technologies for the organisation, adaptation and simulation of transportation systems).

Istnieje wiele przykładów zwiększo...

14 Września 2012 - 14 Września 2012
Francja

Dnia 14 września w Lyonie, Francja, odbędą się "Warsztaty nt. technologii na rzecz organizacji, adaptacji i symulacji systemów transportu" (Workshop on technologies for the organisation, adaptation and simulation of transportation systems).

Istnieje wiele przykładów zwiększonej mobilności ludzi i towarów na świecie, od codziennych dojazdów, przez wyjazdy wakacyjne, po przewóz towarów konsumpcyjnych pośród wielu innych. Wszystkie te przejazdy mogą odbywać się różnymi środkami transportu, a każdy z nich ma swoje własne cechy charakterystyczne, zalety i wady.

W konsekwencji zarządzanie systemem transportu jako całością stało się niezwykle złożonym zadaniem. Wymaga ono obecnie większej wiedzy o podróżach i zachowaniach użytkowników, jak również o ich interakcjach ze środowiskiem. W wykonywaniu tej pracy coraz większą rolę odgrywają metody modelowania i narzędzia symulacji do projektowania infrastruktury, funkcjonowania sieci i nowych usług mobilnych.

Samoadaptujące się i samoorganizujące się systemy mogą dostarczyć pewnych rozwiązań. Samoadaptacja zapewnia systemom transportu ciągłe dostosowywanie się i radzenie sobie z dynamiką środowiska. Systemy samoorganizujące się umożliwiają różnym podmiotom organizowanie się, podejmowanie prób osiągnięcia celów bez konieczności zmuszania ich przez władze centralną do dostosowania się do danego zachowania.

Warsztaty zgromadzą naukowców i praktyków, aby dyskutować nad tym, jak można wykorzystać metody i narzędzia w aplikacjach transportu lądowego.Więcej informacji: http://www.iis.ee.ic.ac.uk/TOASTS/