Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Odpowiednie technologie opieki zdrowotnej dla krajów rozwijających się", Londyn, Wlk. Brytania

W dniach 18 - 19 września w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Odpowiednie technologie opieki zdrowotnej dla krajów rozwijających się" (Appropriate healthcare technologies for developing countries).

Wyniki najnowszych badań sugerują, że niemal 95% lekarzy ...

18 Września 2012 - 18 Września 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 18 - 19 września w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Odpowiednie technologie opieki zdrowotnej dla krajów rozwijających się" (Appropriate healthcare technologies for developing countries).

Wyniki najnowszych badań sugerują, że niemal 95% lekarzy praktykujących w mniej rozwiniętych krajach polega na importowanej technologii medycznej. Znaczna część tej technologii może jednak nie być w pełni wykorzystywana, bowiem pracownicy dysponują niewystarczającymi środkami do utrzymania sprzętu i niedostateczną wiedzą do ich obsługi.

Wydarzenie zajmie się poszukiwaniem sposobów na przezwyciężanie problemów w zapewnianiu opieki zdrowotnej w rozwijającym się świecie oraz zapotrzebowaniem na odpowiedni, przystępny, zrównoważony i dobrej jakości sprzęt, akcesoria i wsparcie zarówno w kontekście rozwoju, jak i nagłych sytuacji.Więcej informacji: http://conferences.theiet.org/aht/index.cfm