Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. bezpieczeństwa wszechobecnej informatyki, Londyn, Wlk. Brytania

W dniach 10 - 12 grudnia 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędą się Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. bezpieczeństwa wszechobecnej informatyki (Third International Workshop on Ubiquitous Computing Security Issues).

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost wykorzysta...

10 Grudnia 2012 - 10 Grudnia 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 10 - 12 grudnia 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędą się Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. bezpieczeństwa wszechobecnej informatyki (Third International Workshop on Ubiquitous Computing Security Issues).

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost wykorzystania komputerów i urządzeń mobilnych w systemach wszechobecnej informatyki. Jednocześnie poważnym problemem pozostają kwestie bezpieczeństwa. Badania w tej dziedzinie mają ogromne znaczenie, gdyż mogą zapewnić osiągnięcie przez systemy wszechobecnej informatyki ich prawdziwego potencjału.

Wydarzenie zgromadzi naukowców i przedsiębiorców, którzy są zaangażowani w projektowanie, rozwój i wdrażanie nowych aplikacji, architektur oraz ram w dziedzinie badań nad systemami wszechobecnej informatyki. Omawiane będą następujące tematy:
- wyzwania związane z bezpieczeństwem w systemach wszechobecnej informatyki;
- problemy i wyzwania w sektorze e-zdrowia;
- zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i prywatności;
- zagadnienia związane z bezpieczeństwem w technologiach ustalania położenia i śledzenia;
- zagadnienia dotyczące prywatności w systemach kontekstowych i inteligentnych środowiskach;
- zagadnienia prawne i etyczne;
- zagadnienia dotyczące pomiaru niezawodności oprogramowania;
- kwestie bezpieczeństwa sieci, protokoły i bezpieczeństwo danych.Więcej informacji: http://www.comp.dit.ie/ucsi-2012