Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Przyszłość energetyki miejskiej", Amsterdam, Holandia

Dnia 28 czerwca 2012 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Przyszłość energetyki miejskiej" (The future of urban energy).

Połowa ludzkości zamieszkuje obecnie w miastach, a do 2055 r. odsetek ten ma zwiększyć się do trzech czwartych. Miasta zajmują zaledwi...

28 Czerwca 2012 - 28 Czerwca 2012
Niderlandy

Dnia 28 czerwca 2012 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Przyszłość energetyki miejskiej" (The future of urban energy).

Połowa ludzkości zamieszkuje obecnie w miastach, a do 2055 r. odsetek ten ma zwiększyć się do trzech czwartych. Miasta zajmują zaledwie 2% powierzchni Ziemi, ale odpowiadają za ponad 70% zużycia energii i emisji dwutlenku węgla.

Niemniej to właśnie one stwarzają światowej populacji idealną możliwość zredukowania śladu ekologicznego. Obszary miejskie mają wyjątkowo dobrą pozycję, by przewodzić procesowi ekologizacji globalnej gospodarki poprzez udoskonalenia w transporcie, energetyce, budynkach, technologii, systemach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz stwarzanie szerokiego wachlarza korzyści społeczno-gospodarczych.

W tym celu istniejące i nowo budowane miasta będą musiały przyjąć zrównoważone strategie rozwoju, aby sprostać wymaganiom szybko powiększającej się populacji miejskiej.

Konferencja poświęcona będzie postępom poczynionym w ciągu ostatnich kilku lat w badaniach nad mobilnością i inteligentnymi miastami, osiągnięciom technologicznym, a także sposobom przystosowywania się społeczeństwa do zmieniającego się pejzażu energetycznego.Więcej informacji: http://www.clubofamsterdam.com/event.asp?contentid=861