Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Międzynarodowe sympozjum nt. terapii komórkowych i genowych", Granada, Hiszpania

W dniach 28 - 29 czerwca 2012 r. w Granadzie, Hiszpania, odbędzie się "Międzynarodowe sympozjum nt. terapii komórkowych i genowych" (International symposium on cell and gene-based therapies).

Medycyna regeneracyjna zajmuje się odbudową struktury i funkcji uszkodzonych tkanek...

28 Czerwca 2012 - 28 Czerwca 2012
Hiszpania

W dniach 28 - 29 czerwca 2012 r. w Granadzie, Hiszpania, odbędzie się "Międzynarodowe sympozjum nt. terapii komórkowych i genowych" (International symposium on cell and gene-based therapies).

Medycyna regeneracyjna zajmuje się odbudową struktury i funkcji uszkodzonych tkanek lub organów. Jej celem jest znalezienie sposobu na leczenie urazów i chorób wcześniej niemożliwych do wyleczenia. Prowadzone obecnie badania naukowe mają udostępnić metody leczenia do zastosowania klinicznego. Tego typu badania rozwinęły się w złożoną i wielodyscyplinarną dziedzinę o specyficznych wyzwaniach, od podstawowych badań naukowych po zrównoważoną komercjalizację produktów i usług inżynierii tkankowej.

Konferencja zgromadzi czołowych ekspertów z rożnych dziedzin medycyny regeneracyjnej i zaawansowanych terapii. Dyskusje skoncentrują się na aspekcie klinicznym medycyny regeneracyjnej oraz na własności intelektualnej i wyzwaniach edukacyjnych napotykanych w tej dziedzinie.Więcej informacji: http://www.cell-genetherapies.com