Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Ekologia błękitnych maruderów", Santiago, Chile

W dniach 5 - 9 listopada 2012 r. w Santiago, Chile, odbędzie się wydarzenie pt. "Ekologia błękitnych maruderów" (Ecology of blue straggler stars).

Błękitni maruderzy to gwiazdowe osobliwości, które odkryto w bardzo zróżnicowanych środowiskach. Są gwiazdami ciągu głównego w g...

5 Listopada 2012 - 5 Listopada 2012
Chile

W dniach 5 - 9 listopada 2012 r. w Santiago, Chile, odbędzie się wydarzenie pt. "Ekologia błękitnych maruderów" (Ecology of blue straggler stars).

Błękitni maruderzy to gwiazdowe osobliwości, które odkryto w bardzo zróżnicowanych środowiskach. Są gwiazdami ciągu głównego w gromadach otwartych lub kulistych o znacznie większej jasności i błękitności niż gwiazdy w punkcie odejścia od głównego ciągu gromady. Błękitni maruderzy - gwiazdy odkryte po raz pierwszy w 1953 r. - nadal stanowią przedmiot intensywnych badań.

Wydarzenie zgromadzi teoretyków, specjalistów i obserwatorów, aby uzyskać pełny obraz postępów w tej dziedzinie. W programie przewidziano rozszerzone recenzje na zaproszenie organizatorów, dyskusje i prezentacje plakatowe.Więcej informacji: http://www.eso.org/sci/meetings/2012/bss2012.html