Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Doroczna konferencja nt. ekologicznego projektowania: biopaliwa dla lotnictwa - pokonywanie barier", Londyn. Wlk. Brytania

Dnia 16 października 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Doroczna konferencja nt. ekologicznego projektowania: biopaliwa dla lotnictwa - pokonywanie barier" (Greener by design annual conference: biofuels for aviation - overcoming the barriers).

W ...

16 Października 2012 - 16 Października 2012
null

Dnia 16 października 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Doroczna konferencja nt. ekologicznego projektowania: biopaliwa dla lotnictwa - pokonywanie barier" (Greener by design annual conference: biofuels for aviation - overcoming the barriers).

W odpowiedzi na obawy o globalny klimat podejmowane są działania w celu redukcji przyszłych emisji dwutlenku węgla. Ta presja i malejąca dostępność paliw kopalnych postawią przed przemysłem lotniczym wyzwania inne niż te, z jakimi zmagają się pozostałe środki transportu. W dającej się przewidzieć przyszłości nie ma w lotnictwie realnej alternatywy dla paliwa lotniczego, jak np. prąd elektryczny. Dlatego lotnictwo jest zmuszone do znalezienia innych źródeł paliwa.

W ciągu ostatnich kilku lat poczyniono postępy w demonstrowaniu procesów przekształcania biomasy w paliwo lotnicze. Normy techniczne zostały spełnione i wiele linii lotniczych przewoziło pasażerów samolotami napędzanymi częściowo paliwem pochodzącym z biomasy. Problem polega obecnie na spełnieniu norm dotyczących zrównoważenia oraz produkcji wystarczających ilości tego typu paliwa po cenie, która nie sprawi, że transport lotniczy stanie się niedostępny dla konsumentów.Więcej informacji:
http://www.aerosociety.com/Events/Event-List/383/Greener-by-Design-Annual-Conference-Biofuels-for-Aviation-Overcoming-the-Barriers