Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Supernowe rozświetlające wszechświat - od jednostek do populacji", Garching bei München, Niemcy

W dniach 10 - 14 września 2012 r. w Garching bei München, Niemcy, odbędzie się konferencja pt. "Supernowe rozświetlające wszechświat - od jednostek do populacji" (Supernovae illuminating the universe: from individuals to populations).

Poznanie fizyki wybuchów supernowych poz...

10 Września 2012 - 10 Września 2012
Niemcy

W dniach 10 - 14 września 2012 r. w Garching bei München, Niemcy, odbędzie się konferencja pt. "Supernowe rozświetlające wszechświat - od jednostek do populacji" (Supernovae illuminating the universe: from individuals to populations).

Poznanie fizyki wybuchów supernowych pozostaje wyzwaniem. Dzieje się tak mimo faktu, że znana już jest większość prawdopodobnych źródeł energii potrzebnych do doprowadzenia do tak silnych wybuchów gwiazd. Na przestrzeni kilku dekad problem fizyki supernowych polegał nie tyle na braku modeli, co na ich niezawodności. W przypadku większości modeli supernowych kluczową rolę odgrywają niestabilności hydrodynamiczne, przez co wiele doświadczeń badających pewne koncepcje musi być trójwymiarowych, definiując wyzwania w zakresie modelowania dynamicznego i analizy transferu radiacyjnego.

Wydarzenie poświęcone będzie wszystkim aspektom badań nad supernowymi, w tym najnowszym osiągnięciom.Więcej informacji: http://www.mpa-garching.mpg.de/sn2012/