Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Dziewiąta konferencja nt. bezprzewodowej komunikacji i informacji, Berlin, Niemcy

W dniach 25 - 26 października 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się Dziewiąta konferencja nt. bezprzewodowej komunikacji i informacji (Ninth Wireless Communication and Information Conference).

W ostatnich latach nastąpił rozwój bezprzewodowej komunikacji, która objęła wie...

25 Października 2012 - 25 Października 2012
Niemcy

W dniach 25 - 26 października 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się Dziewiąta konferencja nt. bezprzewodowej komunikacji i informacji (Ninth Wireless Communication and Information Conference).

W ostatnich latach nastąpił rozwój bezprzewodowej komunikacji, która objęła wiele obszarów codziennego życia. Niezależnie od tego, czy chodzi o telefon komórkowy czy laptop, nawigację albo TV, samochód lub odzież roboczą, aplikacje bezprzewodowe mogą znaleźć się wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są technologie komunikacyjne i informacyjne.

Konferencja poświęcona będzie szerokiemu zakresowi tematów związanych z tą dziedziną, między innymi następującym: szybsze metody mobilnej transmisji, bezpieczeństwo, innowacyjna sieć bezprzewodowych czujników i precyzyjne technologie pozycjonowania. W programie przewidziano również dyskusje i demonstracje nowych urządzeń, innowacyjnych interfejsów użytkownika i scenariuszy wdrożeniowych.Więcej informacji: http://inka.htw-berlin.de/wci/12/?lang=en