Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Uwzględnianie niepewności w prognozach pogody i klimatu w zastosowaniu do opieki zdrowotnej, agronomii, hydrologii, energetyki i ekonomii", Buckinghamshire, Wlk. Brytania

W dniach 4 i 5 października 2012 r. w Buckinghamshire, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Uwzględnianie niepewności w prognozach pogody i klimatu w zastosowaniu do opieki zdrowotnej, agronomii, hydrologii, energetyki i ekonomii" (Handling uncertainty in weather and cl...

4 Października 2012 - 4 Października 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 4 i 5 października 2012 r. w Buckinghamshire, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Uwzględnianie niepewności w prognozach pogody i klimatu w zastosowaniu do opieki zdrowotnej, agronomii, hydrologii, energetyki i ekonomii" (Handling uncertainty in weather and climate predictions with applications to health, agronomy, hydrology, energy and economics).

Niepewność to pojęcie używane w nieco odmienny sposób w wielu dziedzinach, między innymi w fizyce, filozofii, statystyce, gospodarce, finansach, ubezpieczeniach, psychologii, socjologii, inżynierii i informatyce. Ma zastosowanie do prognozowania przyszłych zdarzeń, wykonanych już pomiarów fizycznych lub innych nieznanych czynników. Pogoda jest typowym przykładem zagadnienia niepewności.

Tematem konferencji będzie uwzględnianie niepewności w nauce z naciskiem na prognozy pogody i klimatu, a także zastosowanie na dalszych etapach. Wydarzenie stworzy uczestnikom okazję do omówienia tych zagadnień i zaprezentowania opinii oraz metod uwzględniania niepewności w zmianach klimatu i ich reperkusjach w innych dziedzinach, w tym opiece zdrowotnej, agronomii, hydrologii, energetyce i gospodarce.Więcej informacji: http://royalsociety.org/events/2012/uncertainty-weather-climate/