Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Nowe osiągnięcia w biologii RNA - stan obecny i przyszłe perspektywy", Algarve, Portugalia

W dniach 1 - 4 września 2012 r. w Algarve, Portugalia, odbędzie się wydarzenie pt. "Nowe osiągnięcia w biologii RNA - stan obecny i przyszłe perspektywy" (New developments in RNA Biology: state of the art and future perspectives).

Obecnie uznaje się, że kwas rybonukleinowy (...

1 Września 2012 - 1 Września 2012
Portugalia

W dniach 1 - 4 września 2012 r. w Algarve, Portugalia, odbędzie się wydarzenie pt. "Nowe osiągnięcia w biologii RNA - stan obecny i przyszłe perspektywy" (New developments in RNA Biology: state of the art and future perspectives).

Obecnie uznaje się, że kwas rybonukleinowy (RNA) - jeden z najbardziej obiecujących obszarów badawczych biologii molekularnej - pełni decydującą rolę w ekspresji informacji genetycznej i kontroli metabolizmu. Może również być z powodzeniem kluczem do poznania wielu chorób, jak i ekspresji genów, translacji i ostatecznie ewolucji.

Warsztaty mają na celu wspomóc lepszą wymianę informacji między ekspertami zajmującymi się różnymi obszarami biologii RNA, w tym transkrypcją, rybosomalnym RNA/tRNA, budową RNA, degradacją oraz jakością RNA i wreszcie małymi RNA.Więcej informacji: http://www.febs2012rna.org/