Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

13. doroczna, interdyscyplinarna konferencja naukowa: optymalizacja zdrowia w XXI w., Dublin, Irlandia

W dniach 7 - 8 listopada 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się 13. doroczna, interdyscyplinarna konferencja naukowa: optymalizacja zdrowia w XXI w. (13th Annual Interdisciplinary Research Conference: Optimising Health in the 21st Century).

Innowacje leżą obecnie u podst...

8 Listopada 2012 - 8 Listopada 2012
Irlandia

W dniach 7 - 8 listopada 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się 13. doroczna, interdyscyplinarna konferencja naukowa: optymalizacja zdrowia w XXI w. (13th Annual Interdisciplinary Research Conference: Optimising Health in the 21st Century).

Innowacje leżą obecnie u podstaw ustawodawstwa unijnego, a sektor opieki zdrowotnej nie stanowi tutaj wyjątku. Zmiany społeczne, takie jak starzenie się populacji i konieczność dłuższej aktywności zawodowej obywateli, wyznaczają trendy w badaniach medycznych.

Konferencja posłuży za forum, umożliwiając podmiotom zaangażowanym w opiekę zdrowotną, czy to ze sfer akademickich czy to klinicznych, zaprezentowanie i omówienie swoich prac badawczych, których wspólnym celem jest poprawa kondycji zdrowotnej Europejczyków.Więcej informacji: http://airc2012.com/