Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Powstawanie i ewolucja planet 2012", Monachium, Niemcy

W dniach 3 - 7 września 2012 r. w Monachium, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Powstawanie i ewolucja planet 2012" (Planet formation and evolution 2012).

W obliczu odkrycia ponad 500 planet pozasłonecznych i niedawnego odkrycia pochodzenia Układu Słonecznego, proces powst...

3 Września 2012 - 3 Września 2012
Niemcy

W dniach 3 - 7 września 2012 r. w Monachium, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Powstawanie i ewolucja planet 2012" (Planet formation and evolution 2012).

W obliczu odkrycia ponad 500 planet pozasłonecznych i niedawnego odkrycia pochodzenia Układu Słonecznego, proces powstawania planet i późniejszej ewolucji systemów planetarnych skupia coraz większą uwagę społeczności naukowej.

Konferencja ma zgromadzić naukowców z rozmaitych dziedzin (tj. astronomii, planetologii, mineralogii i prac laboratoryjnych, teoretyków i obserwatorów), aby wzięli udział w aktywnych i interdyscyplinarnych dyskusjach. Poruszane będą takie tematy jak:
- badania Układu Słonecznego;
- systemy planet pozasłonecznych;
- prace laboratoryjne;
- fizyka i ewolucja dysków protoplanetarnych;
- ewolucja systemów planetarnych.Więcej informacji: http://www.usm.uni-muenchen.de/~tilman/planets2012/index.html