Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Regulacja transportu i segregacji białek oraz ich funkcji za pomocą palmitoilacji", Oksford, Wlk. Brytania

W dniach 23 - 25 sierpnia 2012 r. w Oksfordzie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Regulacja transportu i segregacji białek oraz ich funkcji za pomocą palmitoilacji" (Regulation of protein trafficking and function by palmitoylation).

Palmitoilacja oznacza dynamiczną...

25 Sierpnia 2012 - 25 Sierpnia 2012
Zjednoczone Królestwo

W dniach 23 - 25 sierpnia 2012 r. w Oksfordzie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Regulacja transportu i segregacji białek oraz ich funkcji za pomocą palmitoilacji" (Regulation of protein trafficking and function by palmitoylation).

Palmitoilacja oznacza dynamiczną modyfikację potranslacyjną białek, która wykorzystuje kowalencyjne wiązanie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do bocznych łańcuchów reszty cysteiny, treoniny lub seryny. W ostatnich latach palmitoilacja została zidentyfikowana jako szeroko rozpowszechniona modyfikacja białek zarówno wirusowych, jak i komórkowych. Ze względu na swój dynamiczny charakter, palmitoilacja białek, podobnie jak fosforylacja, wydaje się pełnić kluczową rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego.

Konferencja ma na celu zgromadzenie naukowców w celu omówienia najnowszych osiągnięć w badaniach nad palmitoilacją i wymiany informacji na ten temat.Więcej informacji:
http://www.biochemistry.org/Conferences/AllConferences/tabid/379/Filter/40FC/MeetingNo/SA139/view/programme/Default.aspx